ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีจัดทำน้ำอภิเษก

จังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีจัดทำน้ำอภิเษกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ ร่วมกันตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงราย ที่บริเวณบ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยจะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และบูรณะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562 นี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ สำหรับพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงราย กำหนดให้มีพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ฤกษ์เวลา 11.52 – 12.38 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใส่ขันน้ำสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว พร้อมพิธีเชิญขันน้ำสาคร ไปยังพระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย

สำหรับพิธีทำน้ำอภิเษก จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ฤกษ์เวลา 17.00 – 22.00 น. โดยจะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 อีกด้วย ส่วนวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 จะจัดพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกเพื่อไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย และวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 จะเป็นการซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมซ้อมเดินริ้วขบวนจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และต่อไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 จะเป็นการเดินริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 จะเป็นการเดินริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อไป


แหล่งข่าวจาก – กิจการพลเรือน ฉก.ม.3
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์รายงาน