ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ความเสียหาย เมื่อบ่าย วันที่ 22 เมษายน 2562

ร้อยเอ็ด-ความเสียหาย เมื่อบ่าย วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 16.00 น.เกิดพายุฝนและลมแรงทำให้ผลกระทบจาก ช่วงบ่ายวานนี้ กำแพงรั่วบ้านตั่งไทกี่ เลขที่ 192 หมู่ที่ 9 ผังทับถนนในชอยทิศตะวันตกถนนใหญ่ รถใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ ในพื้นที่ บ้านโนนสวรรค ์หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับความเสียหาย เบื้องต้น นาย ประจัญ เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ได้ รายงานเมื่อเวลา 07.30 นในวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้รายงานผู้บังคับบัญชา ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

/////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ราย งาน ข่าว