ข่าวเชียงใหม่

เชียงใหม่ ซู อควาเรียมต้อนรับ Mister Model International 2019

https://youtu.be/O9hxmyyK3rY

เชียงใหม่ ซู อควาเรียมต้อนรับ Mister Model International 2019
วันที่ 23 เม.ย.62 เวลา 10.00 น. คุณนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวด Mister Model International 2019 จากตัวแทน 48 ประเทศ โดยการประกวดครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดย XC Clinic ซึ่งได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากตัวแทนของประเทศต่าง ๆ ทั้ง 48 ประเทศทั่วโลก

ทรงวุฒิ ทับทอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ รายงาน