ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ผลกระทบพายุฝน!!ความเสียหาย เมื่อบ่าย วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 13.00 น.มีผู้ได้รับผลกระทบ 11 ราย

ร้อยเอ็ด-ผลกระทบพายุฝน!!ความเสียหาย เมื่อบ่าย วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 13.00 น.มีผู้ได้รับผลกระทบ 11 ราย หมู่ 3 ตำบลโนนรัง เกิดพายุฝนและลมแรงทำให้ผลกระทบจาก ช่วงบ่ายวานนี้ ในพื้นที่ บ้านโนนสั้น หมู่ที่ 3 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับความเสียหาย ทั้งบ้าน,ทั้งรถเบื้องต้น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้ รายงานเมื่อเวลา 08.30 นในวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้รายงานผู้บังคับบัญชา ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

/////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ราย งาน ข่าว