Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 3 (พัน.พัฒนา 3) อ.สารภี กกล.รส.จว.ช.ม โดยกองพันพัฒนาที่ 3 ในการสนับสนุนจัดกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

เมื่อ 230830 เม.ย.62 ร้อย.รส.ที่ 3 (พัน.พัฒนา 3) อ.สารภี กกล.รส.จว.ช.ม โดยกองพันพัฒนาที่ 3 ในการสนับสนุนจัดกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ที่เกิดขั้นในพื้นที่ อ.สารภี มีชาวบ้านได้ผลกระทบในพื้นที่ ม.6 บ.กู่แดง ต.หนองแฝก อ.สารภี จว.ช.ม. จำนวน 27 หลังคาเรือน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย