Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 3 (พัน.พัฒนา 3) อ.หางดง กกล.รส.จว.ช.ม ร่วมกับ พัน.พัฒนา3,มทบ.33,อปท.,จนท.ตร.สภ.หางดง,จนท.ตร.ภ.5,สนภ.3 นทพ,กำนัน/ผญบ. ต.หนองควาย ให้การต้อนรับ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 พร้อมคณะ

เมื่อ 231000 เม.ย.62 ร้อย.รส.ที่ 3 (พัน.พัฒนา 3) อ.หางดง กกล.รส.จว.ช.ม ร่วมกับ พัน.พัฒนา3,มทบ.33,อปท.,จนท.ตร.สภ.หางดง,จนท.ตร.ภ.5,สนภ.3 นทพ,กำนัน/ผญบ. ต.หนองควาย ให้การต้อนรับ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 พร้อมคณะ

โดยได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขต อ.หางดง พร้อมทั้งได้นำกำลังพล 70 นาย และแพทย์สนามมาให้บริการประชาชน และได้ลงพื้นที่ ต.หนองควาย เพื่อพบปะประชาชนพร้อมทั้งแจกของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย และได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ประชาชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย