ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…ปาฏิหารย์ “นางไม้” ในล้ำน้ำชี

https://youtu.be/ydRhsGpIK1E

https://youtu.be/n4JMojh0gkw

ร้อยเอ็ด…
ปาฏิหารย์ “นางไม้” ในล้ำน้ำชี*รุกขเทวดา (บาลี: รุกฺขเทวตา) คือ:เทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามไม้ต้น คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาถือว่ารุกขเทวดาเป็นจำพวกเดียวกับพระภูมิ และเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกา ส่วนนางไม้ เป็นผีผู้หญิงที่สิงสถิตตามต้นไม้ใหญ่ ศาสนาพุทธถือว่านางไม้เป็นคนธรรพ์ที่ถือกำเนิดอยู่ภายในต้นไม้ และต่างจากรุกขเทวดาตรงที่ เมื่อต้นไม้ที่สิงสถิตนั้นล้มลง รุกขเทวดาจะย้ายไปอาศัยต้นไม้อื่นต่อ แต่นางไม้ยังคงสถิตในต้นไม้นั้นเรื่อยไปแม้ไม้นั้นจะถูกแปรรูปแล้วก็ตาม(ที่มา:ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทที่ 5 เล่ม 1 วีถิมุตตสังคหะ ภูมิจตุกกะและปฏิสนธิจตุกกะ, หน้า 106-7)

**วันนี้ 23 เม.ย.2562 เวลา 11.00 น.ณ.สะพานข้ามลำน้ำชีถนนหมายเลข 214 ช่วงร้อยเอ็ด-กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ พระครูกลม ธรรมมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดใหมสามัคคี ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมชาวบ้านทำพิธีบวงสรวงอันเชิญต้นตะเคียนขึ้นจากลำน้ำชีเพื่อขึ้นมาไว้วัดใหม่สามัคคี ม.8 บ้านท่าสามัคคี ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ

***สืบเนี่องมานายนอง ชูจีน อายุ 54 ปี 91 ม.4 ต.ท่าลด อ.เมือง จ.พิจิตร พนักงานของบริษัทช่างหนูเมืองพิจิตรทำหน้าที่ขับแพยนต์เจาะรูเสาเข็มทำต่อหม้อสะพาน พอถึงตรงไม้เคียนนอนอยู่ใต้ลำน้ำชีที่มีความลึกประมาณ 5 เมตร ตอกเจาะเสาเข็มยังไงก็ไม่ลง ตอกเจาะมาหลายวันแล้วแต่เวลาเจาะเป็นอาการหนุ่มๆแปลกๆ เจาะไม่เข้า เจาะไม่ลงจึงให้ทางบริษัทไปประสานนักประดาน้ำจากกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธ์ุมาดำน้ำสำรวจ ผลปรากฏว่าเป็นไม้ตะเคียน 2 ต้น นายนอง ชูจีน ยังกล่าวกับทีมข่าวว่าประสพการณ์ที่ผ่านมาเคยเจาะหินใต้น้ำมาแล้วหลายครั้ง เจาะง่ายด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/ถ่ายภาพ_ข่าว