ข่าว กำแพงเพชร

จังหวัดเพชรบูรณ์ งานแถลงข่าวมะขามหวานเกมส์

งานแถลงข่าวมะขามหวานเกมส์

23 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ที่ห้องพีชบุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดงานแถลงข่าวโดย
นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาเป็นประธาน การแถลงข่าว กีฬาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ( มะขามหวานเกมส์) ในการแถลงข่าวครั้งนี้ ได้มีผู้ ที่มีส่วนร่วม และส่วนสำคัญ ในการจัดงาน ครั้งนี้ มาร่วมแถลงข่าว ด้วยหลายท่าน

1 นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2 นายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยและปฎิบัติราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
3 ผศ.ดร.ดวงกมล สวนทอง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิืทยาเขตเพชรบูรณ์
4 ดร.วินิตย์ จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อการแข่งขัน (“มะขามหวานเกมส์”) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกาย และ จิตใจและอารมณ์ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชึ่งกันและกัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 10 ชนิดกีฬาด้วยกัน ประกอบด้วย กีฬากีฑา กีฬากอล์ฟ กัฬาแบตมินตัน กีฬาเปตอง กีฬาวู๊ดบอล กีฬาหมากรุกไทย กัฬาตะกร้อ กัฬาลีลาศ กีฬาการประกวดแอโรบิกมวยไทย กีฬา เกทบอล และกิจกรรมนันทนาการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี่ คาดว่า จะมีเม็ดเงินสะพัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเรื่องของการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย แวะของฝาก ประมาณ 30 ถึง 40 ล้านบาท จึงอยากขอให้ ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการเป็นเจ้าภาพ มะขามหวานเกมส์ในครั้งนี้