ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-นายกอบต.โนนรัง มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย!!!

ร้อยเอ็ด-นายกอบต.โนนรัง มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย!!!

วันนี้เวลา 15.00 น. วันนี้วันที่(23 เมษายน 2562) นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกอบต.โนนรังพร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.โนนรัง มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติวาตะภัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 – ณ บ้านโนนสั้นหมู่ที่ 3 ตำบลโนนรัง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพข่าว
เหยี่ยวข่าวโนนรัง