Uncategorized

สหพันธุ์เกตรกรภาคเหนือนยื่นหนังสือ ให้กับ รองผู้ว่าเชียงใหม่ให้มีการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยด่วน หลังประชาชนประสบปัญหาถูกจับกุม ในการเข้าไปทำกินในพื้นที่ป่า ฝากรัฐบาลชุดใหม่ให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาศัยหากินพื้นป่า อย่าเน้นแต่ภาคเศรษฐกิจด้นเดียว

สหพันธุ์เกตรกรภาคเหนือนยื่นหนังสือ ให้กับ รองผู้ว่าเชียงใหม่ให้มีการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยด่วน หลังประชาชนประสบปัญหาถูกจับกุม ในการเข้าไปทำกินในพื้นที่ป่า ฝากรัฐบาลชุดใหม่ให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาศัยหากินพื้นป่า อย่าเน้นแต่ภาคเศรษฐกิจด้นเดียว

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23 พ.ค.2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสหพันธ์เกตรกรภาคเหนือจำนวน 50 คน นำโดยนายดิเรก กองเงิน ประธานสหพันธ์เกตรกรภาคเหนือ นายต่าแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ ที่ปรึกษาสหพันธุ์เกตรกรภาคเหนือ เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อติดตามให้ทางจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการ การแก้ไขปัญหาที่ทำกินของประชาชนที่อยู่อศัยในเขตพื้นที่ป่า โดยมีนายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มารับหนังสือพร้อมรับปากกับแกนนำจะนำเสนอให้ผู้ว่าราชจังหวัดเพื่อพิจารณาและจะติดต่อกับแกนภายในเร็วๆนี้ หลังจากนั้นสมาชิกสหพันธุ์เกตรกรที่เดินทางในวันนี้ก็ได้สลายตัวแยกย้ายกลับกันไป
นายดิเรก กองเงิน กล่าวว่า โดยก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่และทำกินในพื้นที่ป่า ในระดับจังหวัดมาชุดหนึ่ง แล้วระยะกลังไม่ได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้พี่น้องประชาชนที่เข้าไปทำกินในพื้นที่ป่าถูกจับกุมจำนวนมาก การที่พวกตนและสมาชิก สหพันธุ์เกตรกรภาคเหนือมายื่นหนังสือในวันนี้ เพื่อต้องการทางจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้น เพื่อจะได้เสนอปัญหาที่ประชาชนได้ประสบปัญหาต่างๆเพื่อจะนำไปสู่ในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป โดยเฉพาะกฎหมายอุทยานแห่งชาติที่ออกใหม่เมื่อเร็วๆหากมีการบังคับใช้จริงๆประชาชนที่ทำมาหากินอยู่กับป่าจะประสบปัญหาการถูกจับกุมจำนวนมากแน่นอน
อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครจะได้มาเป็นรัฐบาลชุดใหม่และได้บริหารประเทศบ้าง จึงอยากจะขอวิงวอนผ่านสื่อมวลชนด้วยว่า รัฐบาลชุดต่อไปควรจะให้ความสนใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยกับป่าด้วยโดยเฉพาะชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เมื่อเข้าไปทำมาหากินในพื้นที่ป่าก็ผิดกฎหมาย ดังนั้นรัฐบาลควรหันมามองประชาชนกลุ่มนี้เพื่อการเลี้ยงชีพปากท้องเช่นเดียว ทุกวันนี้รัฐบาลเน้นแต่ภาคเศษรฐกิจ แต่กลับไม่สนใจประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าเท่าไหร่จึงขอฝากกับรัฐบาลชุดใหม่ทั่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติด้วย