ข่าวกาฬสินธุ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เริ่มงานเทศกาลวิสาขปุณณมีปูชากาฬสินธุ์ เช็คอินทะเลธุงอีสาน อย่างยิ่งใหญ่

เริ่มแล้วเทศกาล“วิสาขปุณณมีปูชา”ประจำปี 2567 พิธีเปิดยิ่งใหญ่ตระการตา จัดเต็มขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เชิญน้ำสรงพระราชทาน เครื่องสักการะ และรำบูชาพระธาตุยาคู เชิญชวนนักท่องเที่ยวเช็คอินเช็คอินทะเลธุง และอุโมงค์ธุง สัมผัส พร้อมชมและสัมผัสเฮือนโบราณย้อนยุค และตลาดนัดโบราณทวารวดีของดีบ้านฉัน

ที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มีพิธีเปิดงานเทศกาล วิสาขปุณณมีปูชา ประจำปี 2567 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน อำเภอทั้ง 18 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง ส่งเสริมเทศกาลงานประเพณี สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ชุมชน และสร้างความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่าง จ.กาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายธนภัทร ณ ระนอง นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายทินพล ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก


ทั้งนี้ในช่วงพิธีเปิดเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ และตระการตา ซึ่งผู้มาร่วมต่างพร้อมใจกันงานสวมชุดผ้าพื้นเมือง จัดขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เครื่องสักการะพระธาตุยาคู หรือขันหมากเบ็งและพานบายศรี 3 ชั้น มีขบวนนางฟ้าทวาราวดี และนางรำหลายร้อยคนโปรยดอกไม้ ตั้งแต่ประตูซุ้มทางเข้าเมืองจนถึงพระธาตุยาคู จากนั้นมีพิธีเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะ เพื่อถวายสรงน้ำพระธาตุยาคู นอกจากนี้ยังมีนางรำ 2,772 คน ร่วมกันรำบูชาพระธาตุยาคูด้วยความสวยงามอีกด้วย


สำหรับงานเทศกาลวิสาขปุณณมีปูชา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2567 ที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน 5 คืน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจะได้ชมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การฟ้อนสมมาบูชาพระธาตุยาคู เช็คอินทะเลธุง 665 ต้น และอุโมงค์ธุง สาธิตการทำธุง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนจาก 18 อำเภอ สัมผัสและชมในเฮือนโบราณย้อนยุค ตลาดนัดโบราณทวารวดีของดีบ้านฉัน และผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเฮือนอีสานย้อนยุค ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน