Uncategorized

พิธีเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

พิธีเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ประจำปี 2561
วันที่ 23 กรกฏาคม 2561
เพื่อควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า
และป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ต้อนรับท่านรองผวจ.รอ นายวิรุฬ พรรณเทวี
และนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธ์
นาย จงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กล่าวต้อนรับ
เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร