ข่าวกระแสสังคม

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนแห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
ร่วมกับผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย บูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้อง

 

ถิ่นในพื้นที่อำเภอบางกรวย เขตบางพลัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ ทหาร ปตอ.พัน 3 ตำรวจ สภ.บางกรวย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนแห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกันดำเนินการพัฒนาสถานที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ พร้อมกัน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

1. บริเวณโดยรอบ กฟผ.
2. วัดเชิงกระบือ
3. วัดจันทร์
4. วัดลุ่มคงคาราม
5. วัดบางอ้อยช้าง
6. วัดซองพลู
7. วัดบางขนุน
8. วัดหูช้าง
9. วัดปากน้ำ
10. วัดวิมุตยารามโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเดือนแห่งวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม
3. เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์
4. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายปกครอง กฟผ. อปท. ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 10 แห่ง ประมาณ 3,500 คน
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี