Uncategorized

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ประธานในพีธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และพิธีปล่อยเรือรับน้ำเทียนทางน้ำ ณ วัดเกด

อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
ประธานในพีธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และพิธีปล่อยเรือรับน้ำเทียนทางน้ำ ณ วัดเกดเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมสองฝั่งของคลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองอ้อมนนท์ ได้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา สำหรับนำไปถวายวัดต่างๆในอำเภอบางกรวย จำนวน 49 วัด ตามกิจกรรมพิธีหล่อเทียนทางน้ำและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของอำเภอบางกรวย
ซึ่งพิธีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 20 จะมีการปล่อยขบวนเรือแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดเกด ตำบลวัดชลอ
จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นเกียรติร่วมงานและชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษา ตลอดจนร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาตามประเพณีวันเข้าพรรษาด้วยกันครับ
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี