Reporter&Thai Army

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ แก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เปิดโครงการ พลิกฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ แก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เปิดโครงการ พลิกฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ แก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พลิกฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต่อเนื่องในพื้นที่ที่เคยปลูกฝิ่นบนภูเขา ที่ชาวบ้านในพื้นที่เลิกปลูกฝิ่นแล้ว ส่งคืนให้กับหน่วยราชการ จำนวน 100 ไร่ ปลูกกล้าพันธุ์ไม้ (พญาเสือโคร่ง , มะขามป้อม , ไผ่ และ ต้นก่อ) รวมจำนวน 20,000 ต้น โดยมีศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย, อำเภออมก๋อย, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล, ผู้นำชุมชน และประชาชนหมู่บ้านพะอัน ร่วมกันจัดขึ้น ณ พื้นที่ปลูกฝิ่นเดิม ดอยโป่ง บ.พะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่