Reporter&Thai Army

อิ่มบุญกันถ้วนหน้า…. กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ต่อพระศาสนา เสริมจิตใจให้มั่นคง

อิ่มบุญกันถ้วนหน้า…. กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ต่อพระศาสนา เสริมจิตใจให้มั่นคง

พันเอก กฤติ พันธะสา ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พันเอกหญิง สุชาดา แจ่มสุวรรณ นำกำลังพลร่วมพิธีกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ ทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ทุกคนได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว ยังเป็นการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ผู้เป็นดวงประทีปของโลก
ณ ลานหน้าศาสนสถานกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้กำลังพลในสังกัด กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ได้ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังพระธรรมเทศนา และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

ในช่วงเย็นทุกวันพระ วัดที่สำคัญในจังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมถึงเป็นการน้อมรำลึกเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ของพระพุทธองค์
การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ

ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน ในอดีตการไปทำบุญตักบาตรที่วัดวันพระนับว่าเป็นการไปพบปะเพื่อนฝูงญาติมิตรและแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันยังพอหาพบได้บางตามหมู่บ้านในแถบชนบท