Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายวรกาญจน์ ธรรมตา เกษตร อ.บ้านธิ ร่วมแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์, อาหารและพันธุ์ปลาดุก ในโครงการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ ต.ห้วยยาบ

เมื่อ 23 ส.ค.61, 0800 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายวรกาญจน์ ธรรมตา เกษตร อ.บ้านธิ ร่วมแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์, อาหารและพันธุ์ปลาดุก ในโครงการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จว.ล.พ. โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ฯ มารับทั้งหมด จำนวน 64 ครัวเรือน ประกอบด้วย แจกจ่ายพันธุ์ปลาดุก จำนวน 32,000 ตัว (ครัวเรือนละ 500 ตัว), อาหารปลา จำนวน 344 กระสอบ และกระชังบกครัวเรือนละ 1 หลัง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรกร อบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จว.ล.พ.