Uncategorized

ปราจีนบุรี- นายอำเภอกบินทร์บุรี เข้าร่วมประชุมประเมินการตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว

ปราจีนบุรี- นายอำเภอกบินทร์บุรี เข้าร่วมประชุมประเมินการตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น นายอุดม แนวสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ จังหวัด ปราจีนบุรี และคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งฝ่ายปกครอง นำโดย นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับการประเมินและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล หนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี