Reporter&Thai Army Uncategorized

ทหารพราน..พร้อมบริการประชาชน”

“ทหารพราน..พร้อมบริการประชาชน”

ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับชุดแพทย์ จากศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบือซู จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการบริการเป็นจำนวนมาก