Uncategorized

ไม่เอาอีกแล้ว! ชาวบ้านตาดโวย ลุกฮือ เดินขบวนชูป้ายต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล หลังปล่อยมลพิษอื้อ ส่งผลกระทบต่อทั้งคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ไม่เอาอีกแล้ว! ชาวบ้านตาดโวย ลุกฮือ เดินขบวนชูป้ายต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล หลังปล่อยมลพิษอื้อ ส่งผลกระทบต่อทั้งคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

: วันที่ 23 กันยายน 2562 ชาวชุมชนบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี รวมตัวกันเดินขบวนชูป้ายคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลส่งผลกระทบ จนชาวบ้านทนไม่ไหว รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียน ต่อสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี ต่อมาทางหน่วยงานสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี ได้ส่งหนังสือ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 356 หมู่ที่ 15 ถนนบ้านตาด – ประเสริฐ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) พร้อมด้วยหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านตาด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี นายชัยรัช ปุณสุวรรณ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำตรวจ และคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
1.ให้ผู้ประกอบการปิดคลุมห้องหมักให้มิดชิด และติดตั้งระบบดูดอากาศเสียเพื่อนำไปบำบัด
2. ให้ผู้ประกอบการทำคันดินรอบบริเวณโรงงานให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำจากโรงงานไหลออกนอกพื้นที่โรงงาน
3. ให้ผู้ประกอบการประสานกับเทศบาลบ้านตาด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงงาน
ในครั้งนี้ จ.ส.ต.พงษ์พล เสงี่ยม นายบุญเทียน ดวงอาราม นายสิทธิพงษ์ อินทร์คำดี นางศันสนีย์ พิมพ์ศรี ตัวแทนชาวบ้าน พร้อมด้วยชาวตำบลบ้านตาด ผู้ได้รับผลกระทบ รวมตัวเดินชูป้ายประท้วงต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ทวงถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ด้านเสียง ด้านฝุ่นละออง และด้านกลิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน โดยมี พ.ต.ท.ไพฑูรย์ โสนะโชติ สวป.สภ.โนนสูง นั่งหัวโต๊ะร่วมรับฟังปัญหา ว่าที่ ร.ต.สมชัย จันทะศรี ปลัด ทต.บ้านตาด นายวัชรินทร์ วรรณพันธ์ ผอ.กองช่าง.ทต.บ้านตาด นายชัยยุทธ คลื่นแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านตาด นางชลธิดา เมืองทา กำนันตำบลบ้านตาด ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการส่งกลิ่นเหม็น ต่อมานายชัยรัช ปุณสุวรรณ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำตรวจ พบว่าบ่อชีวมวล ในโรงงานสีฟ้ามีกลิ่นเหม็นฉุนจนแสบจมูก และบ่อด้านหลังยังไม่เรียบร้อยนั้น นายชัยรัช ปุณสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าบ่อชีวมวล ในโรงงานสีฟ้ามีกลิ่นเหม็นฉุนจนแสบจมูก จะเร่งแก้ไขโดยการนำผ้ายางมาปิดประตูโรงงาน ส่วนด้านหลังยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝน ไม่สามารถเข้าทำการปรับปรุงก่อสร้างได้ จึงขอความเห็นใจจากชาวบ้านว่า หากหมดหน้าฝนจะเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที ทั้งนี้ไม่น่าจะเกิน 3 เดือน หรือจะเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องเสียง เรื่องฝุ่นละออง รวมถึงเรื่องกลิ่น ให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2562 นี้ โดยนายชัยรัช ปุณสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยจ.ส.ต.พงษ์พล เสงี่ยม นายบุญเทียน ดวงอาราม นายสิทธิพงษ์ อินทร์คำดี นางศันสนีย์ พิมพ์ศรี ตัวแทนชาวบ้าน พร้อมด้วยชาวตำบลบ้านตาด ผู้ได้รับผลกระทบ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งมีนางชลธิดา เมืองทา กำนันตำบลบ้านตาด เป็นผู้บันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป cr ต้นคู้แผ่นดิน