Reporter&Thai Army

พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ลับแล)มอบหมายให้ ชุดช่างกองพันฯ ร่วมกับ ชป.ประจำอำเภอลับแล ลงพื้นที่จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.นานกกก

เมื่อ 220930 ต.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ลับแล)มอบหมายให้ ชุดช่างกองพันฯ ร่วมกับ ชป.ประจำอำเภอลับแล ลงพื้นที่จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.นานกกก ซึ่งเป็นบ้านของ นายทร จำเริญ บ้านเลขที่ 41 ม.3 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและยากไร้ในพื้นที่ ซึ่งจะทำการสร้างห้องน้ำ โดยได้รับการพิจารณางบประมาณจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บ้านเลขที่ 41 ม.3 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ความคืบหน้าโครงการฯ 80%