Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหพคีรี ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี เข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

เมื่อ ๒๒๑๓๐๐ ต.ค.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหพคีรี ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี เข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ คือนายน้อม ชอบธรรม และภรรยาอาศัยสร้างบ้านอยู่บ้านไม่มีเลขที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ โดยให้การข่วยเหลือเบื้องต้น และจะได้ประสาน อบต.พยุหะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือต่อไป

 

Comments are closed.