Uncategorized ข่าว พระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมช่างผมจิตอาสาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมให้บริการตัดผมฟรีสำหรับผู้ป่วยและผู้มารับบริการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมช่างผมจิตอาสาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมให้บริการตัดผมฟรีสำหรับผู้ป่วยและผู้มารับบริการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.09 น. นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริการตัดผมฟรีสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่เดินทางมาใช้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมช่างผมจิตอาสาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำช่างตัดผมชั้นนำของแต่ละจังหวัดและชั้นนำระดับประเทศแชมป์ตัดผมระดับประเทศ จำนวน 74 ท่าน มาให้บริการในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความฮือฮา และประชาชนหลั่งไหลมาใช้บริการเป็นอันมากนอกจากคนไข้ที่อยู่ในตึกแล้วยังมีผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตลอดจนพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความสนใจจากผู้ป่วยและผู้ที่เดินทางมารับบริการ และเจ้าหน้าที่ ในการใช้บริการจำนวนมาก
รายละเอียดจำนวนผู้มารับบริการตัดผมจากช่างผมจิตอาสามืออาชีพมีดังนี้1.อายุรกรรมหญิง 2 จำนวน 10 คน 2.อายุรกรรมชาย จำนวน 10 คน 3.อายุรกรรมหญิง จำนวน 15 คน 4.ศัลยกรรมชาย จำนวน 14 คน 5.ศัลยกรรมหญิง จำนวน 5 คน 6.ศัลยกรรมอุบัติเหตุ จำนวน 1 คน 7.ศกช. จำนวน 2 คน 8.เทพประชา จำนวน 3 คน 9.พิเศษสภา จำนวน 14 คน 10.พิเศษ 3 จำนวน 4 คน 11.RCU จำนวน 14 คน
รวมผู้ป่วยที่ได้รับบริการตัดผมในหอผู้ป่วย 92 คน 12.ผู้มารับบริการณ.อาคารพุทไธศวรรย์ จำนวน 787 คน
รวมทั้งสิ้น 879 คน

ทั้งนี้ทางช่างผมจิตอาสาระดับแชมป์แห่งประเทศไทยและช่างผมจิตอาสาแต่ละจังหวัดได้ให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 09:00 นถึง 16:00 น
นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีเครือข่ายจิตอาสาจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาที่ให้บริการคนไข้ อาทิเช่น การซักประวัติ การพาคนไข้ไปตรวจ การดูแลอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ในทุกพื้นที่ของโรงพยาบาลฯ ดนตรีจิตอาสา จิตอาสาประชาชน ซึ่งถือว่าดีมาก เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันนี้บุคลากรของโรงพยาบาลฯ นั้นถือว่าน้อย ต่างจากผู้ที่เดินทางมารับบริการซึ่งมีจำนวนมาก ด้านอาจารย์ธนปรรณ หอมจำปี(อาจารย์ช้าง ) นายกสมาคมช่างผมจิตอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวว่าทางสมาคมช่างตัดผมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดกิจกรรมในการให้บริการตัดผมฟรีสำหรับผู้ป่วยและผู้รับบริการ เป็นประจำทุกที ปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากช่างตัดผมจิตอาสาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต่างจังหวัดจำนวนมาก ในการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมในการให้บริการด้วยดีมาตลอด ปีนี้ถือเป็นการจัดงานที่ดีมากมีความพร้อมทั้งผู้ให้บริการผู้รับบริการและสถานที่ให้บริการ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งหาโอกาสอันดีแบบนี้ยากยิ่งที่ช่างฝีมือดีระดับประเทศ มีจิตอาสาในการที่จะดูแลประชาชน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณหน่วยงานภาคต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิเช่น ท่านสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การสนับสนุน กระเพาะปลาหม้อเบอร์ 50 จำนวน 2 หม้อ พร้อมขนมถั่วเขียวต้มกะทิ จำนวน 1 หม้อ ทีมงานผู้ประกอบการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาวสวยกรุงศรี ได้นำกับข้าวมาไว้บริการ จำนวน 3 ชนิดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้จัดบริการน้ำดื่ม พร้อมอาหารว่าง และอาหารกลางวันแก่อาจารย์ช่างผมจิตอาสา ที่มาให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการรวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา