Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ไม้ซ้อโค้งงาม

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ไม้ซ้อโค้งงาม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 นาย ภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง ร่วมแสดงความยินดีกับนาย ภัทราวุธ สอาดล้วน ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แห่งบ้านไม้ซ้อโค้ง ณ บ้านไม้ซ้อโค้งงาม หมู่10 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมือ