Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกนำโดย ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้า และรณรงค์งดจำหน่าย ดอกไม้ไฟ พลุประทัด ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

พิษณุโลก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกนำโดย ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้า และรณรงค์งดจำหน่าย ดอกไม้ไฟ พลุประทัด ในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยร้านค้าต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ปรีชา นุตจัรส รายงาน