ข่าวรัฐสภา

อุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือ วินิจฉัยการขาดคุณสมบัติของกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.40 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายศรีสุวรรณ จรรยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ผ่านไปยังเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขอให้วินิจฉัยการขาดคุณสมบัติของกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน