Reporter&Thai Army

พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. พร้อมด้วย กพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดตานาด

เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ พ.ย.๖๑ พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. พร้อมด้วย กพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดตานาด ม.๔ ต.เนินแจง อ.เมือง จว.อ.น. โดยมี นาย บุญธรรม ทองพิจิตร นอภ.เมืองอุทัยธานี มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไป้วยความเรียบร้อย