นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

# ผอ.สนภ.3 นำกำลังพล ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก #

# ผอ.สนภ.3 นำกำลังพล ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก #

เมื่อ 23 พ.ย.61
บก.ทท. (นทพ.)

โดย
พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล สนภ.3 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.

ร่วมลงทะเบียน กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

และในโอกาสนี้ ผอ.สนภ.3 นทพ. ได้แนะนำตัวผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการของ สนภ.3 ในโอกาสที่ นายอำเภอย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่ด้วย

ณ ที่ว่าการ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่