Reporter&Thai Army

ร.อ.ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 ได้นำคณะนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า มอบโถขับถ่าย,แผ่นรองซับ,น้ำดื่ม ให้กับนางพง

เมื่อ 231600 พ.ย. 61 ฉก.ร.7 โดย ร.อ.ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 ได้นำคณะนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า มอบโถขับถ่าย,แผ่นรองซับ,น้ำดื่ม ให้กับนางพง ไม่มีนามสกุล ราษฎร บ.ไม้ฮุง ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก และมีฐานะยากจน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย