รพ.เชียงราย ซ้อมแผนการจัดการความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน สมมุติ โจ๋ยกพวกตีกันห้องฉุกเฉินรับเทศกาลปีใหม่


รพ.เชียงราย ซ้อมแผนการจัดการความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน สมมุติ โจ๋ยกพวกตีกันห้องฉุกเฉินรับเทศกาลปีใหม่

เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 14 ชั้น (ตึกหมูป่า) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายบุญมี แก้วจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์สำเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ จัดการซ้อมแผนการจัดการความรุนแรงในห้องฉุกเฉินขึ้น

โดยมีการจำลองเหตุการณ์ ในกรณีมีผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายร่างกาย 2-3 คน เดินทางเข้าไปรับการรักษาตัวที่อาคารดังกล่าว โดยมีรถพยาบาลนำส่ง และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจข้อมูลเบื้องต้น ก่อนส่งเข้าไปรับการรักษาเบื้องต้นภายในห้องฉุกเฉิน ซึ่งตามปกติจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำการอยู่จำนวนหนึ่ง และมีแพทย์รวมทั้งพยาบาลให้บริการทั้งด้านหน้าและภายในห้อง

สำหรับแผนการจำลองเหตุการณ์ว่าหลังจากนั้นอีกประมาณ 10-15 นาที ได้มีกลุ่มที่มีความขัดแย้งกับผู้ป่วยชุดแรกจำนวนประมาณ 7-8 คน ได้ถือของแข็ง เช่น ท่อนไม้ ฯลฯ บุกรุกเข้าไปภายในห้องฉุกเฉินโดยที่ รปภ.ที่มีอยู่ 1-2 นาย แต่ไม่สามารถขัดขวางระงับยับยั้งเอาไว้ได้ และกลุ่มคนดังกล่าวยังตะโกนเสียงดังด่าทอคู่กรณีที่ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษา ก่อนจะพยายามเข้าไปทุบตีทำร้ายผู้ป่วยชุดแรกด้วยความโกรธแค้นและขาดสติ ส่งผลทำให้อุปกรณ์การรักษาเบื้องต้น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ล้มหรือตกเสียหายไปจำนวนหนึ่งก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายภายในห้องรักษา

จากนั้น แผนการเฝ้าระวังเหตุการณ์ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ให้สนับสนุนกำลังเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากกว่านั้น และได้ควบคุมตัวคนทั้งหมดออกจากอาคารแล้วนำส่งไปดำเนินคดีที่ สภ.เมืองเชียงราย ทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติและแพทย์พยาบาลสามารถให้บริการผู้ป่วยที่มีจำนวนมากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ต่อไป
นายบุญมี กล่าวว่า การซ้อมแผนดังกล่าวนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน หลังจากเคยเกิดเหตุกรณีดังกล่าวมาแล้วในประเทศไทย สำหรับที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นั้นยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน และตามปกติก็จะมี รปภ.ประจำการอยู่ ทั้งยังสามารถประสานกับทางตำรวจได้ทันทีอยู่แล้ว แต่เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาล จึงได้มีการซักซ้อมแผนกันดังกล่าว ซึ่งผลการฝึกซ้อมมีความพึงพอใจ ส่วนหนึ่งแม้ขลุกขลักก็จะได้นำปรับปรุงแก้ไข เพื่อปิดจุดอ่อนที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องความเร็วในการระงับเหตุที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อไป

ด้าน นายแพทย์สำเริง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลมักจะมีผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ที่ต้องนำส่งฉุกเฉินเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง ด้าน รปภ.ในรองรับปัญหาดังกล่าว ซึ่งหากว่ามีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นเข้าไปทำร้ายกัน แม้จะยังไม่เคยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็ตาม แต่ก็จะมีการประสานงานกับทางฝ่ายต่าง ๆ อย่างบูรณาการโดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย และจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยไว้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง จัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เลือด ฯลฯ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อไป
??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
23/12/62

,