รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้และแนวทางป้องกันไฟป่า”


รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้และแนวทางป้องกันไฟป่า”

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62 เวลา 13.00 น. พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้และแนวทางป้องกันไฟป่า” ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 65 คน จาก 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดลำพูน, จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จากหน่วยทหารประจำพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการบรรยายพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : Gistda, กรมควบคุมมลพิษ,ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันค่าคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือการติดตามและการแจ้งเตือนการเกิดจุด Hotsport แก่เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ผ่าน Application และเพื่อให้หน่วยงานในแต่ละจังหวัดได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็น ถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน อย่างมีประสิทธิภาพ.

ทรงวุุฒิ ทับทอง