Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.เกรียงชัย อนันตศานต์ รอง ผบ.มทบ.31 ,นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว, พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น ผกก.สภ.หนองบัว, พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 ( ป.4 พัน.4) หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. พ.อ.เกรียงชัย อนันตศานต์ รอง ผบ.มทบ.31 ,นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว, พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น ผกก.สภ.หนองบัว, พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 ( ป.4 พัน.4) หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.ค่ายจิรประวัติ มทบ.31 ที่บริการตรวจโรค วัดความดัน ให้คำปรึกษา จ่ายยา แก่ชาวบ้านที่เข้ามารับการรักษาฟรี ณ ศาลาการเปรียญวัดร่องดู่ ต.หนองบัว และตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยในพื้นที่ จำนวน 2 ราย