Uncategorized

ร้อง ทต.ข่วยแก้ปัญหา ขาดน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

ร้อง ทต.ข่วยแก้ปัญหา ขาดน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางบ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นายประวิน การุญ นาก เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้ทำความชี้แจงแก่ชาวบ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ที่มีปัญหาร้องเรียนเรื่องขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจาก ขาดแหล่งน้ำประปา ทั้งนี้เนื่องจาก อ่างเก็บน้ำภูเพ็กที่เป็นแหล่งน้ำดิบ ได้มีการเตรียมการขุดลอกเพื่อพัฒนา ให้สามารถเก็บกักน้ำได้ ใช้ตลอดปี โดยผู้รับเหมาทำการสูบน้ำเพื่อขูดลอกจึงทำให้แหล่งน้ำดิบในการทำประปาของหมู่บ้านมีปัญหาทำให้ขาดแหล่งน้ำ นั้น

 

 

นายประวิน การุญ นายก ทต.นาหัวบ่อกล่าวกับชาวบ้านที่มาร่วมประชุมว่า ทางเทศบาลจะแก้ปัญหาด้วยการนำรถบรรทุกน้ำออกเทศบาลมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องในหมู่บ้านทุกวัน เพื่อให้เพียงพอกับการบริโภคอุปโภค โดยเช้า-เย็น จึงเชื่อว่าในช่วงที่มีการขุดลอกจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ได้ชาวบ้านมีความพึงพอใจ และขอให้การขุดลอกเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดและถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ติดกับเทือกเขาภูพาน หากเมื่อขุดลอกเสร็จจะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างสามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ และนอกจากนั้น ทัศนียภาพทิวทัศน์เหนือขอบอ่างยังจะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ ทางธรรมชาติ ที่นี่มีเต่าเพ็กมากมาย และห่างกัน 2 กม.จะมี ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ที่ขึ้นไปแล้วมองเห็นทิวทัศน์สวยงาม และที่สำคัญ เป็นที่ตั้งของ”สุริยะปฎิทิน หรือปฎิทินขอมพันปี มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย พร้อมทั้งชมชากไดโนเสาร์ ก็มีให้ชมด้วย ..

//////ทีม นสพ.คน นคร สกล