Reporter&Thai Army

พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผบ.ช.พัน.๔ พล.ร.๔ ให้การต้อนรับ พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร รอง จก.กช. ในโอกาสตรวจเยี่ยม โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๕๐๐
พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผบ.ช.พัน.๔ พล.ร.๔ ให้การต้อนรับ พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร รอง จก.กช. ในโอกาสตรวจเยี่ยม โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี
พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ,นายอำเภอเวียงสา ส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มาร่วมต้อนรับ ในการนี้รอง จก.กช.ได้มอบถุงยังชีพ และพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ข้อห่วงใยในการใช้ถนน และประชาชนผู้ใช้ถนน ได้กล่าวชื่นชมผลการปฏิบัติงานและต้องการให้มีโครงการแบบนี้อีกเป็นจำนวนมาก ครับ