ข่าว เพชรบูรณ์

ท่านผู้ตรวจการการเลือกตั้ง ปรีชา ภูริลดาพันธ์ ได้เดินทางมาตรวจ ดูการเลือกตั้ง 2 หน่วยที่ 9 และ 10

24มีนาคม2562 ท่านผู้ตรวจการการเลือกตั้ง ปรีชา ภูริลดาพันธ์ ได้เดินทางมาตรวจ ดูการเลือกตั้ง 2 หน่วยที่ 9 และ 10 เขตเทศบาลเมืองของเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์