ข่าว ร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-นายเจตน์เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการ (พชอ) !!!

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-นายเจตน์เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการ (พชอ) !!!

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒- แรม๕ค่ำเดือน๕ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนคุณภาพ
ชีวิตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(พชอ)

ณ ศาลาปฏิบัติธรรม”ชมรมคนมีบุญ” วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

///////////////////๛
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้รายงานข่าว
วีระศักดิ์ จรบุรมย์ บก.ข่าว
สำนักข่าวฯสื่อประจำจังหวัดร้อยเอ็ด