ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/สนง.สสจ.ราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด.

https://youtu.be/sumxHNOqtno

จ.ราชบุรี/สนง.สสจ.ราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด.ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี นายแพทย์ประวิช ชวชลาศัย รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ ประธานเปิดประชุมคณะอนุกรรมการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมอีกทั้งพัฒนาทักษะบุคลากรในสถานศึกษาเรื่องเพศวิถีศึกษาสร้างภูมิต้านทานลดแม่วัยใส จ.ราชบุรี ปี 2562 เป็นการลดปัญหาของสังคมในวัยรุ่นให้อยู่ดีมีสุขและเป็นกำลังของประเทศต่อไปในอนาคต.

 

สุพจน์ วรสหวัฒน์ ภาพ/ข่าวจ.ราชบุรีรายงาน