Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ. ร้อย.ทพ.3201 พร้อมด้วย กพ. 1 ชป. ลว.พิสูจน์ทราบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บ.ปางแก ม.7 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. เพื่อป้องกัน/ ป้องปราม การลักลอบกระทำสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ผลการปฏิบัติ ตรวจพบล่องรอยการแปรรูปไม้บริเวณลำห้วยกวน

เมื่อ 23 พ.ค.62,1300 พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ. ร้อย.ทพ.3201 พร้อมด้วย กพ. 1 ชป. ลว.พิสูจน์ทราบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บ.ปางแก ม.7 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. เพื่อป้องกัน/ ป้องปราม การลักลอบกระทำสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ผลการปฏิบัติ ตรวจพบล่องรอยการแปรรูปไม้บริเวณลำห้วยกวน พิกัด QB 102458 มีรายระเอียด ดังนี้
1. ไม้กล้าแดงแปรรูป ขนาด กว้าง 48 นิ้ว x หนา 5 นิ้ว x ยาว 2.60 เมตร จำนวน 10 แผ่น คิดเป็นปริมาตร 4.080 ลบ.ม.
2. ไม้กล้าแดงท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 นิ้ว x ยาว 8 เมตร จำนวน 3 ท่อน คิดเป็นปริมาตร 0.696 ลบ.ม.
3. ไม้กล้าแดงท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว x ยาว 2.50 เมตร จำนวน 4 ท่อน คิดเป็นปริมาตร 0.206 ลบ.ม.
คิดเป็นปริมาตรรวม 4.982 ลบ.ม. ความเสียหายของรัฐประมาณ 20,000 บาท จากนั้นหน่วยได้ประสาน จนท.อุทยานแห่งดอยภูคาผาแดงที่ ภค.8 ภูแว เพื่อวางแผนดำเนินการเข้าบันทึกตรวจยึด และ ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป แล้วเสร็จเมื่อ 231730 พ.ค.62 เหตุการณ์ปกติ