ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น เกาะสมุย

เทศบาลนครเกาะสมุย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  

23 พฤษภาคม 2567   ที่ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีนายปกรณ์ กาญจนโอภาส รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายณัฐพล รัตนรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย คณะครู สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุยเข้าร่วม ในพิธีรวม 80 คน


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด โดยเทศบาลนครเกาะสมุยได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 75 แผ่นเพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์