Reporter&Thai Army

โครงการอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.8 บ.ปางมะละกอ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง

เมื่อ 230900 ส.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่.รส.ที่ 3 อ.ปางศิลาทอง(ร.14 พัน.3) พร้อมด้วย กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง,หน.ส่วนราชการฯ,ธ.ก.ส.,สนง.ปศุสัตว์อ.ปางศิลาทอง,จนท.รพ.สต.คลองปลาสร้อย และ กศน.อ.ปางตาไว ดำเนินกิจกรรม โครงการอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.8 บ.ปางมะละกอ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ. มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 100 คน ซึ่งส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญ,มอบถุงยังชีพ,หน่วยฯ บริการตัดผมฟรี และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 50 ต้น เช่น มะขาม,ขนุน,พยุง,อินทนิล ในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย