Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโรงเรียนราษฎร์นิยม ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2561 ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอไทรน้อย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอไทรน้อย กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอไทรน้อย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ภาคเอกชน และประชาชนร่วมในพิธีด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ คือ ปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) และต้นไม้มงคลชนิดอื่นๆ , ปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ , กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ , ทอดผ้าป่าสามัคคี , มอบทุนการศึกษาให้เเก่เด็กเล็กจำนวน 10 ทุน , มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 10 ราย , มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ราย และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีให้แก่คนชราและผู้ยากไร้จำนวน 100 ชุด นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะได้ร่วมตรวจเยี่ยมการให้บริการและการจัดกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมให้บริการประชาชน
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนราษฎร์นิยม : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอไทรน้อย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์นิยม กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณาประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่น้ำเหนือไหลหลาก ซึ่งมีข้อเสนอให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำเปิด-ปิด บริเวณปากคลอง , ปัญหาไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณถนนเลียบคลองลากค้อน , ปัญหาถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เส้นหมู่ที่ 3 สุดเขตนนทบุรี) ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการซ่อมแซมต่อไป และเรื่องอื่นๆ

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี