Uncategorized

ต่างด้าวชาวกัมพูชากินเหล้าคุยกันเสียงดังก่อความรำคาญจนชาวบ้านทนไม่ไหวจึงได้ร้องทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางกรวยให้ไปตักเตือน

ต่างด้าวชาวกัมพูชากินเหล้าคุยกันเสียงดังก่อความรำคาญจนชาวบ้านทนไม่ไหวจึงได้ร้องทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางกรวยให้ไปตักเตือน
ตามที่ได้มีประชาชนร้องเรียนต่อ ศดธ.จ.นบ. กรณีบ้านเลขที่ 64 ม.2 ต.วัดชลอ มีบุคคลต่างด้าวพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวยสั่งการให้ นายธีระ โรจนประดิษฐ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายนัฐพงศ์ จันทรเกตุ ปลัดอำเภองานป้องกัน พร้อมด้วยสมาชิก อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงพบเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวโดยยอมรับว่าได้ให้ผู้รับเหมาเช่าให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาพักอาศัยอยู่ประมาณ 10 คน จริง ส่วนปัญหาเรื่องร้องเรียนเจ้าของบ้านยอมรับว่าในช่วงเย็นหลังเลิกงานแรงงานต่างด้าวมีการตั้งวงดื่มสุราทุกวันอาจจะเป็นสาเหตุให้ประชาชนที่พักอาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญ แต่อย่างไรก็ตามจะได้กำชับไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีดังกล่าวขึ้นอีก


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี