Uncategorized

เนื่องจากประชาชนร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูหลานให้แก่ นายสรศักดิ์ สาตะสุข อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เนื่องจากผู้ร้องต้องเลี้ยงดูหลาน 2คน

เนื่องจากประชาชนร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูหลานให้แก่ นายสรศักดิ์ สาตะสุข อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เนื่องจากผู้ร้องต้องเลี้ยงดูหลาน 2คน เพียงลำพังบุตรชาย และบุตรสะไภ้ ถูกจับกุมในคดีลักทรัพย์
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย มอบหมายให้ ศดธ.อ.บางกรวย ประกอบด้วย นางสำราญ ตาดสุวรรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม ประสานกับเจ้าหน้าที่ทหาร ปตอ.1พัน3 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ตำบลบางสีทอง ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผลการดำเนินการพบกับนายสรศักดิ์ อยู่ที่บ้านพักอาศัยเพียงผู้เดียว ส่วนหลานมีญาตินำตัวไปอุปการะเลี้ยงดูแล้ว ไม่เป็นภาระแล้ว ผู้ร้องจึงไม่ขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเลี้ยงดูหลานแล้วแต่ความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของผู้ร้องไม่ค่อยดีนักเนื่องจากอยู่คนเดียว ผู้ใหญ่บ้าน
จึงรับปากว่าจะคอยแวะเวียนมาเยี่ยมผู้ร้องเพื่อให้ผู้ร้องมีกำลังใจอยู่ต่อไป


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี

Comments are closed.