Uncategorized นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

นาวิกโยธินจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้ครอบครัวกำลังพล

นาวิกโยธินจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้ครอบครัวกำลังพล
วันนี้ 23 ส.ค.62 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ให้แก่กำลังพล ของ ทร. ณ ลานวาสิตฐี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาง สุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมคณะ ข้าราชการ ทหาร ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิด

ตามที่สมาคมภริยาทหารเรืออนุมัติ บริษัท ชวกร จำกัด จำหน่วยสินค้าราคาประหยัด ในนามร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารระค่าครองชีพครอบครัว ของกำลังพลทหารเรือ โดยจำหน่าย สินค้าชุดละ 350 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ผงซักฟอก และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 800 ชุด ในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และรายได้จาการจำหน่วยสินค้าครั้งนี้ จำนำไปเป็นประโยชน์สำหรับกิจกรรมที่เป็นสวัสดิการของกำลังพลและกิจกรรมสาธารณะกุศลของกองทัพเรือต่อไป
พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ กล่าวว่า สำหรับการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ในวันนี้ เพื่อลดค่าครองชีพของกำลังพล ซึ่งสินค้าที่นำมานั้นเป็นสินค้าที่มีความจำเป็น ในชีวิตประจำวัน หากในโอกาสต่อไปหากมีกิจกรรมเช่นนี้ จะสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก