Uncategorized

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
วันนี้ 24 ก.ย.61 ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ศ.เกียรติคุณ พลโท นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หน่วยงานส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ แพทย์พยาบาล เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ซึ่งวันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน ////////////