สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา เปิดทำบุญขัวแตะแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ชุมชนบ้านบัว

พะเยา เปิดทำบุญขัวแตะแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ชุมชนบ้านบัว

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญเปิดขัวแตะพอเพียง สร้างแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชนบ้านบัว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ โดยสร้างขัวแตะหรือสะพานไม้ไผ่ ที่มีความยาวกว่า 200 เมตร ชมวิถีเกษตรพอเพียง และรับทิวทัศน์ท้องทุ่งเทศกาลท่องเที่ยวปีนี้

นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายบาล บุญก้ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมาก ต่างร่วมกันเข้าทำบุญตักบาตรและเปิดขัวแตะ หรือสะพานไม้ไผ่ ที่มีความยาวกว่า 200 เมตร หลังชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของหมู่บ้าน ที่ถือว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยวและผู้เข้าทำการศึกษาดูงาน เข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

โดยนายบาล บุญก้ำ ผู้ใหญ่บ้าน ระบุว่า การสร้างขัวแตะหรือขัวบุญ สะพานไม้ไผ่ดังกล่าว เป็นการนำเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านมาร่วมกันทำขึ้น ซึ่งในหมู่บ้านอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ จะเป็นหมู่บ้านจักสานไม้ไผ่ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด จึงได้คิดทำขัวแตะดังกล่าวขึ้นเพื่อเข้าท่องเที่ยวชมวิถีเกษตรพอเพียง ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรตลอดทั้งปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศการทำการเกษตรอินทรีย์ ที่หมู่บ้านทำอยู่อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังรองรับที่เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชนบ้านบัวแห่งนี้

ขณะที่นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระบุว่า หมู่บ้านบัวแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศของจังหวัดพะเยา ที่มีนักท่องเที่ยวและผู้ศึกษาดูงาน เดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละปีมากกว่า 1,000 คณะ การที่ชาวบ้านได้ร่วมกันทำขัวแตะดังกล่าวขึ้น ถือว่าจะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับการทำเกษตรอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นี่ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้