Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ชุดแพทย์ฝังเข็มแผนจีน รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว.ล.ป. จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ภายในกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”

เมื่อ 24 ก.ย.61, 0800 – 1200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ชุดแพทย์ฝังเข็มแผนจีน รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว.ล.ป. จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ภายในกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ณ ทต.ม่วงน้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จว.ล.พ. โดยมียอดประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ จำนวน 45 ราย แบ่งตามอาการเจ็บป่วย ดังนี้.-
1. ปวดหลัง จำนวน 7 ราย
2. ปวดไหล่ จำนวน 4 ราย
3. ปวดเข่า จำนวน 12 ราย
4. ปวดขา จำนวน 5 ราย
5. ปวดศีรษะ จำนวน 3 ราย
6. ขอวัดความดัน จำนวน 14 ราย