Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา ประปาแจงกรณีเจ้าหน้าที่ปิดวาล์วน้ำเหตุไฟไหม้เครื่องซักผ้า

พะเยา ประปาแจงกรณีเจ้าหน้าที่ปิดวาล์วน้ำเหตุไฟไหม้เครื่องซักผ้า

ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา แจงเหตุที่ชาวบ้านได้รับความเสียหายเนื่องจากเครื่องซักผ้าเกิดการไหม้เสียหาย หลังจากที่เจ้าหน้าที่จดมิเตอร์น้ำประปา ได้ทำการปิดวาล์วน้ำของชาวบ้าน ขณะที่เปิดเครื่องซักผ้าไว้ ล่าสุดระบุว่า ในขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตเพื่อตรวจสอบทางด้านเทคนิค ว่าสาเหตุการปิดน้ำประปาดังกล่าว ส่งผลให้ให้เครื่องซักผ้าได้รับความเสียหายเกิดการไหม้เสียได้หรือไม่ และขณะนี้ยังรอขั้นตอนการตรวจสอบอยู่

นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ออกมาชี้แจ้งกับผู้สื่อข่าว หลังจากที่ชาวบ้านเข้าร้องเรียน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนและทำให้ทรัพย์สินเสียหาย เนื่องจากได้มีเจ้าหน้าที่ที่จดมิเตอร์น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค เข้าทำการปิดวาล์วน้ำของนายจาตุรงค์ ลิขิตาภิวัฒน์ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จนเป็นเหตุให้เครื่องซักผ้าที่นายจาตุรงค์ได้ทำการเปิดเครื่องซักผ้าไว้และเกิดการไหม้ได้รับความเสียหายและได้เข้าร้องเรียนถึงหลายหน่วยงานเพื่อให้ทำการช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว

ด้วยนายสกลณรงค์ ระบุว่า กับกรณีดังกล่าวนั้น ผู้ร้องได้ทำการร้องเรียนเหตุความเดือดร้อนถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุเจ้าหน้าที่ของเราไปดำเนินการปิดวาล์วน้ำทั้งที่เปิดเครื่องซักผ้าไว้จนเป็นเหตุได้รับความเสียหาย และจากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว พบว่ายังมีข้อคลาดเคลื่อน หลายประการ ทั้งในเรื่องวันที่เกิดเหตุรวมทั้งสถานที่เกิดเหตุ ดังนั้นทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จึงไม่สามารถที่จะทำการชดเชยได้ตอนนี้ แต่ก็จะส่งเรื่องเพื่อตั้งคณะกรรมการระดับเขตเข้าตรวจสอบทางด้านเทคนิคว่า ในเรื่องของการปิดน้ำประปานั้นจะส่งผลให้เครื่องซักผ้าเกิดการไหม้เสียหายหรือไม่ หากสามารถเกิดขึ้นได้และมีการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งหากเขตอนุมัติที่จะชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย ก็จะดำเนินการต่อไป ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างที่จะตรวจสอบข้อมูลทางด้านเทคนิคอีกครั้งหนึ่งสัมภาษณ์… นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา