ข่าวเชียงใหม่

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งพระนักพัฒนา(ป่าแลกน้ำ)เป็นเจ้าคณะอำเภอ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
แต่งตั้งพระนักพัฒนา(ป่าแลกน้ำ)เป็นเจ้าคณะอำเภอ

24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความเจริญเติบโตในทุกๆด้านทั้งทางพุทธศาสนา การปกครอง เศรษฐกิจ การเกษตรผลผลิตทอง ที่ทุกทุกฝ่ายได้ทำการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญสู่บ้านเมืองสู่เมืองที่ตนเองได้อยู่อาศัย แต่ได้ขาดผู้นำทางศาสนาหรือเจ้าคณะอำเภอไปในช่วงปีเศษ ทาง คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์ภาค7 จึงได้ทำการพิจารณาแต่งตั้งพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกๆด้านโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้และสร้างความเจริญงอกงามสู่ พุทธศาสนิกชน สร้างความเจริญให้กับสังคม ประชาชน องค์กรต่างๆ และเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์ภาค7 จึงได้แต่งตั้งให้พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ (ดวงคำ ฐานิสสโร) ซึ่งมีอายุ 64 พรรษา 42 วิทยฐานะนักธรรมเอก พธ.ม (มหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ตำบลหนองบัว อำเอไชยปราการ จังหวัดเชีงใหม่ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอไชยปราการ ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 ( พศ.2541)ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ออกและลงนามโดย พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค7 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แล้วทางพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด ได้เดินทางมาร่วมในการมอบและให้โอวาท ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เพื่อให้สังคมได้รับรู้ ทั้งพระทุกรูป และประชาชนในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ (ดวงคำ ฐานิสสโร) เป็นพระนักพัฒนาที่ไม่เคยหยุดในการทำการพัฒนาป่าแหว่ง ป่าเสื่อมโทรม เขาหัวโล้น ได้ทำการร่วมกับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและทางเอกชน ประชาชน ทำการปลูกต้นไม้ ตามแหล่งต้นน้ำลำธาร ในหลายอำเภอ ตั้งแต่ปี 2535 มาจนถึงปัจจุบัน ยังทำการเฝ้าดูแลพร้อมกับพัฒนาแหล่งต้นน้ำ ตาน้ำเพื่อไม่ให้ตกเป็นของนายทุน ผู้มีอำนาจ ต่างๆ ต่อสู้กับอุปสรรคหลายอย่าง ที่มาในหลายๆรูปแบบ แต่ก็ยังไม่ยอมท้อถอยไดได ถึงแม้จะมีคณะทำงานไม่กี่คนที่ช่วยเป็นกำลังใจ กำลังความคิดและเป็นผู้คอยประสานงานช่วยเหลือเพื่อให้โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับป่า เกี่ยวกับแหล่งน้ำ จนต้องตั้งโครงการ”ป่ารักน้ำ”ขึ้นมาเพื่อร่วมกับคณะทำงานตามแนวปรัชญาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดทำโครงการป่าแลกน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างระบบประปาภูเขาให้กับประชาชน โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล จัดสร้างที่เก็บน้ำสะอาด เดินท่องเข้าหมู่บ้าน และเข้าบ้านประชาชนเพื่อให้ได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค เพื่อแลกกับการไม่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งก็ได้ทำจนเกิดความสำเร็จในหลายพื้นที่ที่หลายองค์กรได้มาศึกษาและนำไปเป็นต้นแบบ ในเวลานี้ได้จัดสร้างป่ารักษาแหล่งต้นน้ำต้นแบบที่ป่าต้นน้ำพุทธชยันตี บ้านปางหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และยังได้สร้างสระว่ายน้ำธรรมชาติ ให้เด็กนักเรียนและประชาชนได้มาฝึกว่ายน้ำและออกกำลังกาย ฟรี หลายโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสอนน้องว่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในหลายครั้งจนเด็กๆสามารถว่ายน้ำได้เองช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ลดการตกน้ำตายในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ไปได้จำนวนมาก ทางผู้สื่อข่าวขอให้ท่านเป็นต้นแบบทั้งในพระพุทธศานาและทางสังคมให้กับประชาชน และเยาวชน ได้เจริญรอยตามในทางที่ดีที่จะสร้างสังคมให้เจริญต่อไป

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว