ข่าวกระแสสังคม ข่าวเชียงใหม่

ประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร และแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่

ประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร และแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่

วันที่ 23 เมษายน 2562 แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมสืบสานถึงประเพณีปี๋ใหม่เมือง จัดงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารและแพทย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการบริหาร และแพทย์อาวุโส ร่วมกล่าวคำอวยพรให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง หลังเสร็จพิธียังได้ร่วมประทานอาหารพื้นเมือง ชุดขันโตกพร้อมกันอีกด้วย

ประเพณีดำหัวผู้บริหารและแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลลานนา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากทุกแผนก มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร C โรงพยาบาลลานนา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr. จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา